Bardzo często pojawia się pytanie dotyczące składek przeznaczonych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Z roku na rok dużo łatwiejsze jest rozliczanie się z ZUS-em, co przekłada się także na funkcjonowanie naszej firmy, ponieważ mniej skupiamy się na formalnościach, a więcej na faktycznym rozwoju biznesu. Jeśli nie prowadzimy działalności rolniczej, to będziemy płacić składki ZUS-owi. Rozliczenie się z ZUS-em (jeśli decydujemy się na założenie własnej działalności gospodarczej) jest niestety przykrym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest dla nas istotny jednak tylko wtedy, gdy nie prowadzimy firmy o charakterze rolniczym. Takimi biznesami zajmuje się słynna Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Co jest najlepszą informacją, jaką możemy otrzymać w przypadku rozkręcania własnego interesu? Osoby, które decydują się ostatecznie na założenie firmy mogą liczyć na mocno obniżone składki na ubezpieczenie społeczne. Oznacza to, że płacimy najniższe możliwe składki ZUS, ale niestety ma to też swoje minusy: po przejściu na emeryturę będziemy mogli liczyć na najniższe możliwe świadczenia emerytalne. Okres obniżonych składek obejmuje dwadzieścia cztery miesiące. W 2018 roku najmniejsza składka na ubezpieczenie społeczne wynosi 630 złotych, co daje 30% minimalnego wynagrodzenia w kraju. W opłatę wliczają się ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe. Jakie są terminy wpłacania pieniędzy do ZUSu? Tak jak w przypadku wypłacania pensji: do 10.

dnia kolejnego miesiąca. Termin zmienia się, gdy pod ubezpieczenie podpięta zostanie także inna osoba. Wtedy termin wydłuża się do 15. dnia następnego miesiąca. Do ZUSu nie trzeba osobiście zgłosić się, aby zostać w nim zapisany. W tym celu nowy przedsiębiorca powinien wypełnić wniosek CEIDG-1 i przedstawić go w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jeśli druk zostanie poprawnie wypełniony, to ten organ przekaże dalsza informację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba jednak osobiście ubiegać się o ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, co robimy w ZUSie poprzez wypełnienie stosownych formularzy.