Liczby całkowite to grupa liczb, która obejmuje liczby naturalne oraz liczby ujemne. Liczby naturalne to liczby od 1 do nieskończoności, natomiast liczby ujemne to liczby od -1 do -nieskończoności. Liczby całkowite są często oznaczane symbolem Z.

Liczby całkowite są bardzo ważne w matematyce, ponieważ są używane do reprezentowania liczb całych w różnych dziedzinach, takich jak liczba monet, liczba osób, liczba dni itp. Są one również często używane w algebrze, geometrii, statystyce i innych dziedzinach matematyki.

Liczby całkowite można operować na różne sposoby, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie oraz potęgowanie. Można również porównywać liczby całkowite, takie jak większa od, mniejsza od, równa itp. Są one również często używane w różnych algorytmach i programach komputerowych.

Warto pamiętać, że liczby całkowite są ważne również w innych dziedzinach, takich jak informatyka, fizyka, chemia, ekonomia, i inne. Służą one do reprezentowania liczb całych i są używane do różnych celów związanych z tymi dziedzinami.